Sızdırmazlık Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sızıntı testi, numunelerin sızdırmazlığını veya sızıntıların yerini doğrulamak için kullanılan tahribatsız bir test yöntemidir. Sızdırmazlık testleri, özellikle üretimde önemli bir rol oynar, çünkü çok çeşitli ürünler ve sistemler belirli bir sızdırmazlık seviyesi gerektirir. Sadece gaz ve kanalizasyon boruları veya vakum ve soğutma sistemleri gibi boru hatları gibi kurulu sistemler değil, aynı zamanda seri üretimdeki bileşenler ve sistemler de sızdırmaz olmalıdır. Elektronik tertibatlar, pompa gövdeleri, yakıt depoları veya motor bileşenleri, etkilenen ürünlerden sadece küçük bir kısmıdır. Bu nedenle, sızıntı testi olarak da bilinen kaçak testi çok çeşitli endüstrilerde ve alanlarda kullanılmalıdır. Özellikle tıbbi teknoloji, plastik ve otomotiv endüstrilerinde kalite kontrol için özellikle önemli bir test yöntemidir.

Farklı uygulamalar nedeniyle, çeşitli sızıntı testi yöntemleri oluşturulmuştur. Sürece bağlı olarak, doğrudan üretim sürecine entegre edilebilen farklı sızıntı test cihazları mevcuttur. Bu şekilde, kusurlu parçalar erkenden tespit edilebilir ve sonuçta ortaya çıkan hatalar ve gereksiz maliyetler önlenebilir.

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Seri Üretimde Sızıntı Testi

İşyerinde artan otomasyon ve insancıllaşma ile eşzamanlı kalite artışı, kalite güvencesinde de gerçekleştirilmesi gereken taleplerdir. Torna, delme ve transfer makinelerinde işleme sırasında iş parçası boyutları tam otomatik olarak izlenir ve takımlar buna göre düzeltilirken, seri bileşenlerin ve montajların sızdırmazlık testinde hala yukarıdaki gerekliliklerden uzak yöntemler kullanılmaktadır. Bir dizi güvenilir test yöntemi geliştirilmiş olmasına rağmen, birçok sızıntı testi yönteminde üretim hattına entegrasyon, hızlı ve doğru çalışma ve net test sonuçları verilmemektedir. En yaygın test yöntemleri şunlardır:

 • Daldırma testi
 • Basınç ölçümü
 • Akış Ölçümü
 • Vakum Floresan testi
 • İyonizasyon testi
 • Halojen koklayıcı testi
 • Kütle spektrometresi testi
 • Radyoaktivite testi

Pnömatik sızıntı testi yönteminde, test edilecek iş parçası, iş parçasından basınç kaçıp kaçmadığını belirlemek için bir basınç farkına maruz bırakılır. Bu yöntemlerin çoğu hem aşırı basınç hem de negatif basınç testlerinde kullanılabilir.

Bu arada, seri üretim için, seri parçaların üretim sürecine ayrı ayrı entegre edilebilen, farklı test yöntemlerine sahip çok çeşitli sızıntı test cihazları mevcuttur. Tutarlı bir kalite sağlamak için, cihazların işlevsellikleri düzenli aralıklarla sadece bir test sızıntısı veya bir sızıntı kalibratörü ile kontrol edilmelidir.

Sizdirmazlik Testi Nasil Yapilir
Sizdirmazlik Testi Nasil Yapilir

Sızıntı Testi Yöntemleri

Daldırma Yöntemi

Daldırma testi (su altında görsel inceleme) hala sık kullanılan bir test yöntemidir ve denetçi tarafından dikkatli bir şekilde yürütülmesi ve iş parçasının iyi gözlemlenmesi ile çok doğru bir sonuç sağlar. Nispeten düşük maliyet ve sızıntının yerini belirleme yeteneği de dahil olmak üzere diğer avantajlar.

Sadece endüstriyel olarak uygulanmayan en basit ve en eski sızıntı testi yöntemidir. Aynı yöntemle, örneğin, bisiklet tüplerindeki delikler belirlenir ve böylece su ile basit bir kovaya ulaşılır. Ticari test cihazı bir daldırma tankı, iş parçalarını sızdırmaz hale getirmek için bir cihaz ve bir basınç regülatöründen oluşur. Bununla birlikte, bu yöntemin dezavantajları, otomasyon olasılığının olmaması, işletme personeline bağımlılık (düşük denetim güvenilirliği) ve paslanmaya karşı koruma için ek çaba ve iş parçalarının kurutulmasıdır. Buna ek olarak, uzun zaman alır, bu nedenle günümüzde otomatik kaçak test sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır.

Basınç Ölçümü ile Sızıntı Testi

Basınç ölçümü sırasında, test numunesinden kaçan hava miktarı doğrudan ölçülmez. Sızıntı miktarının test numunesinde hapsedilen test basıncı üzerindeki etkisi ölçülür. Basınçtaki düşüş veya artış, test edilecek hacmin boyutuna bağlıdır.

Bağıl Basınç / Mutlak Basınç Yöntemi

Bağıl basınç ve mutlak basınç yöntemi sızıntı testlerinde çok yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Bağıl basınç yönteminde, fark ortam basıncına karşı ölçülür. Bu nedenle ortam basıncının üzerindeki basınçlar aşırı basınç testi, altındaki basınçlar ise negatif basınç testi olarak kabul edilir.

Mutlak basınç yönteminde, basınç mutlak vakuma karşı belirlenir ve bu nedenle her zaman pozitiftir. Sızıntı testi için, test parçasına basınç veya vakum uygulanır. Sızıntılardan kaynaklanan basınçtaki değişiklik daha sonra ölçülür ve analiz edilir. Bu sızıntı testi için test kurulumu nispeten basittir ve otomasyon imkanı verilir. Bu yöntemin dezavantajı, ölçülen değer çözünürlüğündeki test basıncına bağımlılık ve test sonucu üzerindeki güçlü sıcaklık etkisidir.

YORUMLAR

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir